Vilkår og betingelser - Wallroom AS

VILKÅR & BETINGELSER

Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkårene gjelder for salg av varer og tjenester fra Wallroom AS til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Dersom du er under 18 år kan du ikke handle i nettbutikken. Men du kan få en myndig, for eksempel en foresatt, til å gjøre en handel for deg. Vi leverer varer til Norge og Europa. Forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven og vi refererer til disse lovene dersom du ønsker mer informasjon om dine plikter og rettigheter ved kjøp.

Parter

Selger, Wallroom AS, heretter beskrevet vi eller oss. Kjøper, Person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir heretter beskrevet du, deg, din eller ditt.

Ordrevilkår

Din ordre er bindende når den er registrert hos oss. Vi er bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på en annen måte. Du har rett til å annullere kjøp i henhold til loven om angrerett, les mer om retur. Etter at vi har mottatt din ordre, vil vi bekrefte bestillingen og du vil sammen med varen motta en ordrebekreftelse. Les gjennom ordrebekreftelsen og undersøk om den stemmer med bestillingen din. Avvik mellom din opprinnelige bestilling og ordrebekreftelsen vil anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan takke ja eller takke nei til. Du kan også gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling dersom denne er i samsvar med det vi ga tilbud om.

Avvik

Vi vil til enhver tid kvalitetssikre informasjon om våre produkter. Likevel tar vi forbehold om feilbeskrivelser/skrivefeil/prisfeil og fargefeil fremstilt i nettbutikken, noe som kan bety at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken vår, markedsføring eller på annen måte. Legg også merke til at farger på produkter kan variere ut i fra forskjeller på din skjerm til en annen. Vi forbeholder også retten til å kansellere en bestilling i sin helhet eller deler av dens innhold dersom produktet er utsolgt eller ved ekspedering viser seg å ha en feil som er av en slik vesentlig grad at kunden burde vært klar over det. Dersom et produkt er utsolgt vil du få tilsendt en mail om dette.

Priser og betaling

Alle priser er inkludert merverdiavgift, skatter og avgifter. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil fra vår side, kan vi ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Du kan velge mellom å betale via direkte bankoverføring eller med kredittkort. Når vi har mottatt kjøpesummen vil varen bli levert.

Leveringsvilkår:

Levering av bestillingen skjer gjennom Posten/Bring eller på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Risikoen for produktene ligger hos oss inntil de mottas av deg, altså når du har produktene i din besittelse. Med en gang du har mottatt ordren bør du derfor undersøke varen for eventuelle feil eller mangler og melde fra til oss dersom den er skadet. Fra tid til annen kan en levering bli forsinket f.eks p.g.a. hendelser utenfor vår kontroll. Vi fraskriver oss derfor ansvaret for slike forsinkelser som skjer hos tredjepart leverandør.

LOVBESTEMT ANGRERETT FOR KJØP AV WALLROOM-VARER

NÅR DU KJØPER WALLROOM-VARER GJELDER EN LOVBESTEMT ANGRERETT.

Dersom du velger å returnere varen, vennligst fyll ut den vedlagte returseddelen. Den kan lastes opp som bilde/pdf og sendes til ordre@wallroom.no el. Sendes pr. Post til Wallroom AS, Gøteborggata 18, 0566 Oslo.

ANGRERETT

Du kan kansellere denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er 14 dager fra dagen du, eller din stedfortreder (som ikke er transportøren), mottok den siste varen. Vi vil da umiddelbart sende deg en e-post med bekreftelse på mottak. Du vil anses for å ha oppfylt angrefristen dersom du sender inn ditt varsel før den utløper.

Konsekvenser ved bruk av angrerett Dersom du benytter deg av angreretten, er vi forpliktet til å tilbakeføre alle dine innbetalinger, herunder leveringskostnader, uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra dagen vi mottar din kansellering. Eventuell refusjon overføres med den samme betalingsmåten du benyttet for den opprinnelige transaksjonen, med mindre vi har avtalt noe annet med deg. Du må returnere varen i samme forpakning som den ble mottatt i. Returkostnader pålydende kr. 68,- dekker du selv (posten Bring), og vi avventer gjennomføring av refusjon til vi har mottatt pakken i retur, eller du har gitt oss bevis på at du har returnert den, etter hva som inntreffer først. Du er forpliktet til å returnere eller levere tilbake alle varer til oss så snart som mulig, og senest innen 14 dager fra dagen du varslet oss om kansellering. Forpliktelsen ovenfor vil anses som oppfylt dersom du returnerer varene før utløpet av 14-dagersperioden. Du må selv dekke eventuelt verditap på varen dersom tapet skyldes din egen uforsiktighet ved undersøkelse av varens tilstand, egenskaper og funksjon.

REFUSJON

Eventuell refusjon betales automatisk til kontoen betalingen ble gjort fra.

KUNDESERVICE

Vår kundeservice kan kontaktes på: +47 46505350 Man-fredag kl. 10.00-16.00 På e-post: info@wallroom.no

Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med Wallroom AS sin kundetjeneste.

En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.